Žana Galić 091 610 8055 zana@rivia.hr 091 610 8055 zana@rivia.hr

Lovro Žutak 091 619 9186 lovro@rivia.hr 091 619 9186 lovro@rivia.hr

MARTINA MIŠKULIN Martina je diplomirala Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Još tijekom studija počela je rad u konzultantskoj tvrtki i sudjelovala je u fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Usporedno sa završavanjem fakulteta na Visokom učilištu Algebra završila program osposobljavanja za Voditeljicu izrade i provedbe projekata financiranih iz […]

ŽELJKA ANĐAL Željka je diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, na sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u turizmu, a titulu magistrice ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bogato radno iskustvo, stekla je radeći u razvojnoj agenciji kao stručna suradnica za pripremu i provedbu […]

GORAN ZEČIĆ Goran je diplomirao međunarodnu i unutarnju trgovinu na privatnom sveučilištu u Zagrebu. Kontinuirano pohađa programe stručnog osposobljavanja gdje je stekao različite certifikate. Posjeduje više od 11 godina iskustva u poslovima vezanim za EU fondove, a od toga 2 godine u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u službi za odobrenje […]