MARTINA MIŠKULIN

1martina_rivia

MARTINA MIŠKULIN

Martina je diplomirala Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Još tijekom studija počela je rad u konzultantskoj tvrtki i sudjelovala je u fazama pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Usporedno sa završavanjem fakulteta na Visokom učilištu Algebra završila program osposobljavanja za Voditeljicu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a od 2019. postaje Algebrin predavač na programu Voditelj pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja. Kao predavač usvojila je znanja pripreme i provedbe stručnih radionica za financijske aspekte projekata.

Od 2016. godine Martina sudjeluje u svima fazama pripreme, prijave i provedbe projekata za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i Europski fond za regionalni razvoj. Osim prijave projekata na natječaje EU fondova poseban naglasak u svom radu stavlja na izradu Studija izvodljivosti, Cost-benefit analiza i Investicijskih studija sukladno uputama natječaja i HBOR metodologiji. Savjetuje i pomaže privatnom i javnom sektoru prilikom osiguravanja vanjskog financiranja kod privatnih i javnih financijskih institucija.

U Rivii radi na poziciji voditelja projekata i pruža podršku klijentima iz javnog i privatnog sektora za sve investicijske projekte.

095 914 7852

095 914 7852