ŽELJKA ANĐAL

zeljka_rivia

ŽELJKA ANĐAL

Željka je diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, na sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u turizmu, a titulu magistrice ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Bogato radno iskustvo, stekla je radeći u razvojnoj agenciji kao stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata. U tom se periodu dominantno bavila pripremom i provedbom projekata za javni i civilni sektor koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda (ESF), ali i pružanjem podrške malim i srednjim poduzetnicima prilikom apliciranja na nacionalne i EU fondove.

Aktivno je sudjelovala u izradi strateških dokumenata za jedinice lokalne i regionalne samouprave. U Rivii je zadužena za pružanje stručne i savjetodavne podrške u zatvaranju financijske konstrukcije kroz nacionalne i EU fondove.

Sudjeluje u pripremi, praćenju i provedbi projekata, što uključuje pripremu natječajne dokumentacije, izradu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te svakodnevnu komunikaciju i koordinaciju s klijentima i relevantnim institucijama, s naglaskom na mjere i natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

091 461 0006

091 461 0006