GORAN ZEČIĆ

goran-zecic_01

GORAN ZEČIĆ

Goran je diplomirao međunarodnu i unutarnju trgovinu na privatnom sveučilištu u Zagrebu. Kontinuirano pohađa programe stručnog osposobljavanja gdje je stekao različite certifikate.

Posjeduje više od 11 godina iskustva u poslovima vezanim za EU fondove, a od toga 2 godine u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u službi za odobrenje projekata i službi za ekonomske analize.

Kao konzultant radio je na više od 200 EU projekata. Stručnjak je za izradu investicijskih studija i poslovnih planova te dugi niz godina radi kao vanjski suradnik za druge konzultantske kuće u poslovima izrade investicijskih studija te ishođenja, realizacije i povlačenja kredita.

Održao je mnogobrojne radionice i edukacije ne temu EU fondova i izrade poslovnih planova.

Između ostalog, više puta je sudjelovao kao predavač na Regionalnim danima EU fondova organiziranim od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te edukacijama za podmjere 6.1. i 6.3. organiziranim od strane Ministarstva poljoprivrede.

098 33 18 44

098 33 18 44