KREDITI I ZAJMOVI

Našim klijentima olakšavamo pristup povoljnim kreditima i zajmovima. Zajedno tražimo najoptimalnije izvore financiranje, pomažemo u prikupljanu potrebne dokumentacije te ispunjavanju svih potrebnih obrazaca.

Na kraju, izrađujemo poslovne planove i investicijske studije za potrebe:

HAMAG Bicro zajmova

HBOR investicijskih kredita

Kredita kod Poslovnih banaka