EU I NACIONALNI FONDOVI

Naš tim do sada je uspješno radio na pripremi i provedbi projekata iz širokog spektra djelatnosti – poljoprivrede i ruralnog razvoja, prehrambene i prerađivačke industrije, zdravstvene djelatnosti, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, turizma i kulture te brojnih ostalih uslužnih djelatnosti. 

Klijentima pružamo sljedeće usluge:

Identifikacija potencijalnih izvora sufinanciranja iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja

Provjera prihvatljivosti prijavitelja i projekta

Izrada projektne i prijavne dokumentacije (studija izvodljivosti, poslovni plan, marketinška strategija, ispunjavanje obrazaca, priprema i kontrola priloga)

Podrška u provedbi projekta (priprema projektnih izvješća, zahtjeva za nadoknadu sredstava, komunikacija s ugovarateljskim tijelom, izrada zahtjeva za izmjene i dopune ugovora i sl.)