EDUKACIJA

Na temelju velikog iskustva svojih eksperata, Rivia nudi niz usluga koje mogu pomoći organizacijama da usklade svoje potencijale sa zahtjevima poslovanja na moderan i efikasan način.

Rivia pruža usluge edukacija, radionica i treninga o EU fondovima općenito, te pomoć u izradi i provedbi projekata iz strukturnih i investicijskih fondova EU.

Radionice i treninzi po mjeri i potrebama klijenata

Edukacije su koncipirane na način da pružaju opća i/ili specijalizirana znanja o EU fondovima i nacionalnim izvorima sufinanciranja te uključuju kombinaciju predavanja i praktičnog rada