Objavljen natječaj za Mjeru 4.1.1 - »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganje u tov svinja

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000 kuna

  • 120.000.000,00 kuna za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • 80.000.000,00 kuna za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi korisnici:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (ekonomske veličine od najmanje 8.000 eura)
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjogojstva

Visina potpore po projektu:

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 000 eura
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
   • do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
   • do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)
   • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev mladih poljoprivrednika)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja(izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Intenzitet Potpore:  do 50%. Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20%  u slijedećim slučajevima:

  • Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • Ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:

  • Objekti za životinje – uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (Građenje/rekonstrukcija prostora, Opremanje)
  • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju 
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
  • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
  • Nematerijalni troškovi(kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 01. ožujka do 27. travnja 2022. godine.