Objavljen natječaj za Mjeru 8.6.2. – Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Svrha Natječaja – povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 147.000.000 HRK.

Prihvatljivi korisnici:

  • obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća registrirane za djelatnosti prerade drva u trenutku objave Nacrta natječaja (08.12.2021).
  • Korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
  • Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje

Visina potpore po projektu:

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 EUR

Intenzitet javne potpore iznosi do 50%

Projekt se odnosi na ulaganje u:

  • Kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  • Kupnju strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva
  • instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva
  • izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 15. veljače do 05. svibnja 2022.