Objavljen natječaj za Mjeru 4.1.3. - Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 141.865.200 kuna

Prihvatljivi korisnici:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Visina potpore po projektu:

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
   • do 1.000.000 EUR
   • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu
 • Uvjeti prihvatljivosti:
  • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Intenzitet Potpore: do 50%. Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u slijedećim slučajevima:

  • Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • Ulaganje jepovezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:

  • Građenje i rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje i rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje i rekonstrukcija objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
  • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe
  • Opći troškovi 
  • Nematerijalni troškovi 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 01. ožujka do 27. travnja 2022. godine.