Objavljen natječaj za Mjeru 4.1.1. – Ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Prihvatljivi korisnici su:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala
  • Proizvođačke organizacije upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 70.000.000 kuna od čega:

  • 50.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje
  • 20.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje.

Visina potpore po projektu:

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
   • do 500.000 EUR
   • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet Potpore:  do 50%. Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20%  u slijedećim slučajevima:

  • Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  • Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • Ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prihvatljiva ulaganja:

  • Izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja
  • Podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja
  • Podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja
  • Izgradnja i/ili rekonstrukcija doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja
  • Mehanizacija za vlastitu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja
  • Mehanizacija za vlastitu proizvodnju sadnog materijala; matične nasade vinove loze; matične nasade voćnih vrsta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 01. veljače do 30. ožujka 2022. godine.